За вас ученици

  1. Обучение с Code Studio – тук
 2. Кръстословица №1 – тук.
 3. Кръстословица №2 – тук.
 4. Единици за измерване на информацията – тук.
 5. Подредете единиците за измерване на информация – тук.
 6. Подредете съвпадащите двойки –тук.
 7. История на компютърната техника –тук.
 8. Етапи в развитието на изчислителната техника 1- тук.
 9. Етапи в развитието на изчислителната техника №2 –тук.
 10. Периферни устройства –тук.
 11. Обща схема на управление на ВИУ –тук.
 12. Компютърна конфигурация –тук.
 13. Попълнете пропуснатите думи – тук.
 14. Стани богат – занимателна игра – тук.