Участие в комисии


1.      Председател на комисията по поддръжка на сайтa на СУ Абланица.

2.      Член на училищна комисия по БУОВТ.

3.      Член на училищна  комисия по изготвяне на седмичното разписание,

4.      Председател на училищна  комисия за оценяване на писмените работи от олимпиадата по Математика, Физика, ХООС, БЗО.

5.      Член на училищна зрелостна комисия. 

6.      Член на училищна комисия по организиране и осъществяване на изследване във връзка  с участие в Програма за международно оценяване на учениците PISA 2018.


ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 1. Поддържане на компютърната техника в СУ Абланица.
 2. Администриране и поддържане на наличната компютърна мрежа.
 3. Поддържане на видеонаблюдението в СУ Абланица.
 4. Координатор на СУ Абланица за НВО на дигитални компетенции на учениците от X клас
 5. Администратор на Office 365 за СУ Абланица.
 6. Изготвяне на графици за компютърните кабинети.
 7. Администратор на електронен дневник на СУ Абланица.
 8. Администратор на софтуера за ДЗИ.

САЙТОВЕ, КОИТО АДМИНИСТРИРАМ:


 1. Средно училище с. Абланица
 2. Електронно обучение в СУ Абланица
 3. Портфолио на учителите от СУ Абланица
 4. Личен сайт на д-р Адем Зейнев
 5. Сълзета Зейнева – Главен учител СУ Абланица
 6. Калинка Гайтанинчева – Зам. директор СУ Абланица
 7. Мехмед Имамов – Директор СУ Абланица
 8. Детска градина “Пролет” с. Абланица
 9. Общински съвет град Хаджидимово