Професии

 


Дата

 

 

Заемана длъжност

2000 –    Старши учител по информатика и ИТ

СУ Абланица

1999 – 2000 Информационно обслужване

Общинска служба за социално подпомагане

с. Гърмен

1997 – 1998 Сервизен специалист

във фирма КАМАГ гр. Благоевград

1996 – 1997 Оператор в кабелна телевизия

град Благоевград

1995 –1996   Оператор в кабелна телевизия

град Пловдив