Представяне


Адем Зейнев роден в село Абланица. Основното си образование завършва в Основно училище село Абланица. Средно образование завършва в техникум по радио и телевизия в гр. Гоце Делчев. Завършва висше образование магистър по математика в ЮЗУ “Неофит Рислски” гр. Благоевград (1994) .

Притежава ОНС Доктор по математика.  Старши учител по информатика и ИТ в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, община Хаджидимово област Благоевград.  В СУ Абланица работи от 2000 г.  СДК – учител по информатика и информационни технологии. Притежава  I, II, III, IV, V ПКС.