Отговорности


Класове в които преподава:

5 клас
Информационни технологии – ЗП, ЗИП

6 клас
Информационни технологии – ЗП, ЗИП

7 клас
Информационни технологии – ЗП

8 клас
Информационни технологии – ЗП, ЗИП

9 клас
Информационни технологии – ЗП

9 клас
Информатика

10 клас
Информационни технологии – ЗП, ЗИП

11 клас
Информационни технологии – задължителноизбираема подготовка

12 клас
Информационни технологии – задължителноизбираема подготовка