Научни интереси  1. Диференциални уравнения
  2. Устойчивост на динамични системи
  3. Вариационно смятане
  4. Негладък анализ
  5. Оптимизация
  6. Математическо моделиране