Компетенции


СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ


 • Умения за работа в екип
 • комуникативност
 • толерантност
 • адаптивност
 • умение за решаване на конфликти
 • използване на подпомогната комуникация

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ


 • умения за  работа в екип
 • умения за представяне
 • управление на времето
 • способност да се изгради аргумент
 • критика
 • способност за самостоятелна работа
 • изследователската работа
 • опериране с специално оборудване и пакети свързани с информационните технологии
 •  реалистично изграждане на резервни варианти за всякакъв план на действие
 •    справяне с променящи се обстоятелства
 •    способност за промяна на планове и подробности бързо
 •    творческо решаване на проблемите
 • умения за социализация, например започването и поддържането на разговор
 • уважение към индивидуалните разлики

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ


 • Adobe Photoshop, CorelDraw xx; Blender;
 • C#; Pascal; HTML; JavaScript; Notepad xx; Eclipse
 • Hardware; LAN
 • Internet (e-mail; www; ftp;)
 • LaTeX; Matlab; Mathematica
 • Linux; MS DOS
 • MS Office 2003; MS Office 2007; MS Office 2010; 2016
 • Windows 3.x; Windows 9x; Windows NT;  Windows Vista; Windows 7, Windows 8; Windows 10
 • IBM SPSS;

ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ


Английски език

Руски език