11 клас


Учебна програма
Годишно тематично разпределение
Учебни материали


Информационните технологии са неделима част от всяка друга технология, от науката, от всички области в съвременния живот. Освен като самостоятелен предмет от задължителната подготовка в IX и X, изучаването на информационни технологии може да се проведе и в рамките на профилираната подготовка в гимназиалния курс на обучение

(IX – XII клас). 

Насочеността е към практическо усвояване на основните принципи, върху които са изградени компютърно ориентираните технологии за обработка на информация, използвани в бизнеса, счетоводната работа, издателската дейност и др. Така завършилите курса на обучение биха могли да се реализират по-пълноценно в съвременния свят.